Elektronik
İleti Gönderimi

ELDİ SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
VE ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİNE DAİR
AÇIK ONAY FORMU

1- Ticari Elektronik İleti Gönderimi Hakkında Bilgilendirme:

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince, ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, ifade eder. Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. İşbu onay, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6. maddesi ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesi kapsamında talep edilmektedir. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Söz konusu onay reddetme hakkınız kullanılıncaya kadar geçerli olmaktadır. Bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı her zaman reddedebilirsiniz.

2- Kişisel Verilere ve Ticari Elektronik İleti Gönderimine Dair Açık Onay Formu:

Yukarıda yapılan bilgilendirmeler çerçevesinde; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince gerekli bilgilendirmenin tarafıma yapıldığını, işbu bilgilendirme formunu okuyup anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımım geçerli olduğunu kabul ediyorum. Tarafıma Kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla, Şirketiniz Eldi Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi veya şirketinizin dahil olduğu şirketler topluluğu şirketlerinin, tarafıma eposta, SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine, dilediğim zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı her zaman reddedebileceğime tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

Açık onay formunu onaylıyorsanız, lütfen cep telefonunuza gelen onay kodunu bizimle paylaşınız.

Bizi Sosyal Medya'da Takip Edin!

Doktorumuza Sorun

x
Sitemizi ziyaret ettiğiniz sürece Çerez ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnimizi kabul etmektesiniz. Aydınlatma Metnini Oku. Anladım