Batık Tırnak Tedavisi

İletişime Geç

Tırnak Batmasında Uygulanan Tedavi/Bakım Yöntemleri Nelerdir?

 1. Tırnak Teli (Omega-3To)

  Tedavi için öncelikle tercih edilmesi gereken yöntem tırnak teli (ortoniksi) uygulaması yöntemidir. Bu podolojik yöntem, cerrahi bir girişim değildir. Batık olan tırnak ile yumuşak dokunun birbirinden ayrılması prensibi ile uygulanmaktadır. Bu uygulama sayesinde tırnak adeta askıya alınmakta ve kişi ayakta olduğu müddetçe devam eden travma sona ermektedir.
  Bu sayede travmatize olmuş doku kendisini yenileme-onarma imkanı bulmaktadır. Anında rahatlama sağlar, işlem sonrasında kişi günlük yaşantısına devam edebilir. Uygulaması kolay ve ağrısız bir işlemdir. Aylık periyotlarla tel değişimi yapılarak tırnağa yeniden pozisyon verilir.

 

2. Tırnak Bant Sistemleri

Tırnak batmalarında uygulanan yöntemlerden birisi de bant sistemleridir

Bu uygulama daha çok tel takma işlemenin yapılamadığı veya uygun olmadığı (enfeksiyon, veya tırnak plağının ince ve küçük olması vb) durumlarda podoloğun değerlendirmesi neticesinde tercih edeceği bir yöntemdir. Avantajı, uygulamasının zahmetsiz ve etkili olmasıdır ancak tel kadar güçlü şekilde tırnağı askıya almaz. Dezavantajı ise uygulama sürecinde uygulanan bandın tele göre daha kolay düşmesi ihtimali vardır.

3. Cerrahi Girişim (Tırnak Yatağı Revizyonu/ Kısmî veya Total Matrisektomi)


Bu uygulama için ortopedi uzmanı veya plastik cerrahi uzmanına başvurmanız gerekmektedir. Nadiren de olsa tırnak teli uygulamasının veya diğer yöntemlerin netice sağlamadığı ekstrem durumlarda cerrahi girişim seçenek olarak uygulanmaktadır. Tırnak yatağı revizyonu/Tırnak eksizyonu olarak isimlendirilen bu girişim ile tırnağın büyümesini ve devamlılığını sağlayan kısım olan matriks, koter ile yakılır veya asidik bir çözelti olan fenol değdirilir, bu sayede ilgili batık tırnak bölgesinin kökünden bir daha çıkmaması sağlanır. Bu durumda matrikste yapılan kalıcı küçültme neticesinde;* Tırnak plağında kalıcı olarak yaklaşık 1/3 oranında enine küçülme olacağı ve estetik kayıp yaşanacağı,
* 10-20 gün arası istirahat edilmesi gerektiği, nüksetme/yenileme ihtimalinin bulunduğu,
* İş gücü kaybı ve de hayat konforunda azalma yaşanacağı unutulmamalıdır.  

Diyabet ve Tırnak Batması

Son olarak hatırlatmakta fayda gördüğümüz bir diğer husus da diyabetli bireylerin ayak sağlığı konusunda çok daha fazla özen göstermeleridir. Diyabetli bireyler, ayak ve tırnak bakımlarını aksatmamalı, tırnak kesimlerine özen göstermelidir. Bu konuyu biraz açacak olursak;

 • Diyabetli bireyler ayak bakımı için düzenli olarak bir podologdan destek almalı,
 • Ayak tırnağı düz ve derin olmayacak şekilde kesilmeli,
 • Köşeler törpülenmeli, yan parmakları tahrip etmemeli,
 • Dar burunlu ve topuklu ayakkabı kullanmamalı,
 • Tırnak batması gibi olgularda vakit kaybetmeden bir podolog yardımına başvurmaları gerekmektedir.

  Uzun süre yüksek şekere maruz kalmış dokularda vaskülopati (damar problemleri), nöropati (duysal/motor/otonom sinir dokusu harabiyeti) gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir. Bu sebeple en çok travmaya açık olan bölgelerin başında olan ayaklarımızda gelişen herhangi bir kanama odağı (nasır, tırnak batması, ciltte çatlak vb) nöropati sebebi ile farkedilmeyerek zaman içinde ciddi sağlık problemleri oluşturabilmektedir. Düzenli bakım/kontrol sağlanmadığı takdirde preülseratif bir süreç başlayabilmekte sonrasında gangren ve de sonunda amputasyon (uzuv kaybı) yaşanabilmektedir.Bu sebeple diyabetlilerin günlük olarak ayak kontrollerini yapması ve ihtiyaç durumuna göre en az yılda bir defa podolog kontrolüne gitmeleri, burada alt ekstremitede nörolojik, vasküler ve biyomekanik muayenelerini olmaları gerekmektedir.

 
x
Sitemizi ziyaret ettiğiniz sürece Çerez ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnimizi kabul etmektesiniz. Aydınlatma Metnini Oku. Anladım