Elektro Stimilasyon

İletişime Geç

Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu (FES):

 • Sinirsel fonksiyonu bozulmuş paralize kasların fonksiyonel, yararlı bir hareketi gerçekleştirebilmeleri için elektrik akımı ile uyarılmalarıdır.
 • FES fonksiyonu arttıran spesifik bir etkiye sahiptir fakat direkt olarak fonksiyon kazandırmaz.
 • Sağlam bir alt motor nöron, nöromusküler kavşak ve kontraktil kastan oluşan motor ünitede kontraksiyon oluşturmasının yanı sıra, duyu yollarını da etkileyerek temel refleks mekanizmalardan da yararlanır.
 • Stimülasyon şiddeti: 15-120 Volt.
 • Frekansı: Üst ekstremite optimal 12-15 Hz, alt ekstremite optimal 18-25 Hz’dir.
 • Süresi: Optimal 0.3 ms’dir.
 • Atım süresi: Optimal 300 mikrosaniyedir.
 • Amplitüt: Doğal kasılmaya benzerlik göstermesi için giderek artan şekilde ayarlanır.

Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu Uygulamasının Amaçları:

 • Paralize kasların fiziksel kondisyonunu arttırmak
 • Spontan iyileşme sürecini hızlandırmak
 • Merkezi sinir sistemi düzeyinde, kaybedilmiş motor fonksiyonunu rehabilite etmek
 • Ambulasyona yardımcı olmak
 • Spastisiteyi azaltmak
 • Serebral palsi, hemipleji gibi durumlarda nöromotor gelişimi hızlandırmak
 • Lokomotor sistemde oluşan deformiteleri düzeltmek
 • Ortez ile birlikte kontrolü sağlamak

FES Uygulamasında Hasta Seçimi

 • Spastisitenin aşırı olmaması
 • Alt motor nöron lezyonu olmaması
 • Ambulasyon olması
 • Eklem kontraktürlerinin olmaması
 • Cilt ve periferik dolaşım sorunu olmaması
 • Diyabet, polinöropati, alkolizm olmaması
 • Elektriğe hassasiyet olmaması
 • Psikososyal uyumluluk
 • İletişim kurulabilirlik

Elektrot Tipleri:

 • Yüzeyel elektrotlar
 • Perkutan elektrotlar: Deri altı dokuya yerleştirilir.
 • İmplante sistemler: Kas içi veya sinire yakın yerleştirilir.

FES Şekilleri:

 • Unilateral tek kanallı
 • Bilateral tek kanallı
 • İki kanallı
 • Çok kanatlı

Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu (FES) Sistemleri:

 • EMG-Trigger nokta stimülasyonu
 • Parastep
 • Nöroprotez
 • Hibrit ortezler

Endikasyonları:

 • İnme
 • Serebral palsi
 • Spinal kord yaralanmaları
 • Santral sinir sistemi hastalıkları

Kontrendikasyonları:

 • İleri spastisite
 • Periferik lezyonlar
 • Osteoporoz
 • Bası yaraları
 • İleri kas atrofileri
 • Obezite
 • Deri irritasyonu
 • Motivasyon azlığı
 • Pacemaker kullanımı
x
Sitemizi ziyaret ettiğiniz sürece Çerez ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnimizi kabul etmektesiniz. Aydınlatma Metnini Oku. Anladım