Toksinle Burun Estetiği

İletişime Geç

Burun Ucunun Kaldırılmasında Botulinum Toksin Uygulaması

Burun ucu yaşlanma ile birlikte yer çekimi altında maalesef aşağıya yer değiştirmekte. Ancak bazı kişilerde "depressor septi nasi" olarak tanımlanan burun kasının hiperaktivitesi aynı estetik probleme genç yaşlarda neden olmaktadır. Bu estetik problem normalde de görüldüğü gibi özellikle gülme sırasında daha belirgin hale gelmekte. Kişiyi daha yaşlı gösterdiği gibi, gülme sırasında burunun aşağıya kıvrılması "cadı yada şeytan burnu" gibi tanımlamalarıda getirmektedir.

Depressor septi nasi kası

Bu kas üst çene kemiği-maxillanın üst ön kesici dişlerin fossasından ve/veya orbicularis oris kasından başlayarak yukarı uzanmakta, burun deliklerini ayıran septumun iç kısımlarında crural kıkırdağın medialinde sonlanmakta. 

Bu kasın kasılması ile burun septumu/burun ucu aşağıya hareket ederken burun delikleri genişlemekte. Burun deliklerinin genişlemesinde nasalis kasının alar bölümü ve dilator naris anterior kası ile birlikte çalışmaktadır. 

Bazı kişilerde gülme sırasında burun ucu düşmekte, üst dudak kısalmakta, hatta üst dişler ve diş etleri fazla görünmekte. Gülme sırasında gelişen bu durum "burun-dişeti-dudak sendromu, rhino-gingivo-labial syndrome" olarak tanımlanamıştır.

Gülme sırasında bu dinamik hareketlenme depressor septi nasi ve levator labii superioris alaeque nasi den kaynaklanmakta. Depresor septi nasi kas hipertrofilerinde bu kasa yapılacak botulinum oksin uygulaması burun ucunun istirahat ve gülme sırasında düşmesini ortadan kaldırmaktadır.

Botulinum toksini depressor septi nasi kasının tam sonlanma noktası olan columella ya 1 noktadan uygulanmakta. Eğer bu kas çok hipertrofik ise bu nokta ile birlikte tam columellanın ortasına ikinci nir noktadan toksin uygulanır. Ancak bu uygulama sırasında toksinin bu kasla yakın komşuluğu olan orbicularis oris kasına ve levator labii superioris kasına yayılmasına izin verilmemelidir. Toksin bu kasları etkilediğinde üst dudakta uzama, üst dudak filtrumunda düzleşme, dudakların konuşma ve sıvı içimi sırasında yetersiz kapanması gibi istenmeyen yan etkiler gelişmektedir.

İyi bir burun ucu kaldırma için depresor septi nasi kası dışında her iki dilator naris kaslarınada uygulama yapılmalıdır.

Ancak burun ucunun düşmelerinde gelişme mekanizmasının çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Çünkü burun ucunu oluşturan kıkırdak yapı(alar ve aksesuar kıkırdaklar), kas yapısı(depressor septi nasi ve levator labii superioris alaeque nasi) ve komşu yapılar (piriform fossa, lateral ve alar kıkırdakların valvular mekanizması, areolar doku, burun sırtı, membranous septum vb) çok iyi değerlendirilmelidir. Statik yani mimik olmaksızın burun ucu düşmelerinde problem kıkırdak kaynaklı ise bunu botulinum toksin ile düzeltebileceğimizi düşünmek yanlıştır.

Toksin daha çok dinamik, gülme sırasında burun ucu düşmelerinde yani depressor septi nasi kasının hiperaktif ve/veya hipertrofik olduğu durumlarda etkilidir.

x
Sitemizi ziyaret ettiğiniz sürece Çerez ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnimizi kabul etmektesiniz. Aydınlatma Metnini Oku. Anladım